Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte thuis luisteren

Normaal bent u tijdens de kerkdiensten in de gelegenheid uw liefdegaven te geven. Nu de komende zondagen de kerkdiensten maar door een klein aantal gemeenteleden kunnen worden bezocht, is dit voor veel van u niet meer mogelijk.

U kunt u bijdrage rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de kerkvoogdij: NL63 RABO 0385 8791 80 en de diaconie: NL85 RABO 0385 8791 72.

We bieden u hieronder ook volgende mogelijkheid om via Ideal mee te doen met de collectie:

1. Vul uw naam in (niet verplicht).
2. Kies in het linker vakje voor de waarde van de collectebonnen.
3. Kies in het rechtervakje voor het aantal personen.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit