Meer over Kerkdiensten

Collecte thuis luisteren

Normaal bent u tijdens de kerkdiensten in de gelegenheid uw liefdegaven te geven. Nu de komende zondagen de kerkdiensten maar door een klein aantal gemeenteleden kunnen worden bezocht, is dit voor veel van u niet meer mogelijk.

U kunt u bijdrage rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de kerkvoogdij: NL63 RABO 0385 8791 80 en de diaconie: NL85 RABO 0385 8791 72.

We bieden u hieronder ook volgende mogelijkheid om via Ideal mee te doen met de collectie:

1. Vul uw naam in (niet verplicht).
2. Kies in het linker vakje voor de waarde van de collectebonnen.
3. Kies in het rechtervakje voor het aantal personen.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit