Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Diaconie

Dienst van de barmhartigheid

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Zij dragen verantwoordelijkheid om te voorzien in financiële en sociale noden van personen en gezinnen. Verder zorgen zij voor het bij elkaar brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en (ver) daar buiten. Het formulier tot bevestiging van de (ouderlingen en) diakenen, zegt: ‘waartoe het ook zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen’. Als gevolg hiervan zijn de diakenen indien mogelijk ook betrokken bij het huisbezoek.

Financiële bijdragen voor het werk van de diakenen kunt u storten op bankrekening NL85RABO0385879172 t.n.v. de Diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk. Uiteraard wordt er ook regelmatig gecollecteerd. Wanneer de collecte een bijzondere bestemming heeft, wordt dat in het kerkblad vermeld.

Praktische informatie

Contactmiddag

Jaarlijks worden er diverse contactmiddagen georganiseerd voor ouderen. De betreffende gemeenteleden worden via het Kerkblad of Nieuwsbrief hiervoor uitgenodigd.

Eleos

Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Medewerkers van Eleos houden op elke ambulante zorgvestiging een telefonisch spreekuur. Tijdens die spreekuren kunnen er vragen worden gesteld. Voor meer informatie over de hulpverlening zie ook de website.

Diaconaal gastenhuis De Oase - Ouddorp

De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit. Het betreft een kleinschalig verblijf voor gasten die psychisch en lichamelijk uit balans zijn en toe zijn aan een herstelperiode. Van de gasten wordt verwacht dat zij een bijdrage betalen (voor actuele bedragen zie de website). Wanneer gemeenteleden deze eigen bijdrage niet op kunnen brengen, kan de diaconie hierin financieel ondersteunen.

Stichting De Vluchtheuvel

Gemeenteleden kunnen bij De Vluchtheuvel terecht voor psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. De Vluchtheuvel biedt hulp bij identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, werk gerelateerde problemen, huwelijks- en opvoedingsissues, verslavingen etc. Geloof en godsdienst is verweven in alle levensgebieden. Voor het complete aanbod zie ook de website www.stichtingdevluchtheuvel.nl . De Vluchtheuvel werkt landelijk. De Vluchtheuvel is voor overleg, advies en aanmeldingen op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 en 17:00. Telefoonnummer 0113 – 21 30 98. Aanmelden kan ook online via www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden. De GDC werkt ook samen met De Vluchtheuvel in het kader van gastopvang.

Diaconaal Maatschappelijk Werk

Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk wordt uitgevoerd door de stichting Schuilplaats. Dit gebeurt in gebouw Obadja, Schepenstraat 4, Ridderkerk. Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 10.00 uur tel: 06-51069487 of e-mail: info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl in crisissituaties kunt u bellen naar de Stichting Schuilplaats tel.: 0318-547870.

Voor verdere inlichtingen kunt u kijken op www.stichtingschuilplaats.nl of contact opnemen met één van de diakenen.

Deviaa

Deviaa biedt hulp bij psychosociale problematiek. Dat doen we individueel, samen met je partner of gezin, of in een groep. Onze ervaringsgebieden zijn onder andere AD(H)D, angst, autisme, depressie, het gezin of de relatie, identiteitsvorming of -problematiek, trauma en rouwverwerking, en problemen rondom seksualiteit. Ook biedt Deviaa coaching en begeleiding aan bestuurders, managers, ondernemers en werknemers bij arbeidsgerelateerde hulp- en ontwikkelingsvragen.

Worstelt u met gevoelens of negatieve gedachten, ervaart u innerlijke onrust of kunt u bepaalde negatieve gedragspatronen niet doorbreken? Counseling kan u hierbij helpen.

Deviaa is ook actief in gespecialiseerde verslavingszorg bij verslaving aan middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen, maar ook bij een game-, gok-, internet- of seksverslaving. Dit doen wij in samenwerking met De Hoop ggz.

Wij bieden gepaste ondersteuning aan leerlingen en studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen. Zoals huiswerkbegeleiding, hulp bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en examenstress. Ook bieden we ondersteuning bij faalangst, op school en daarbuiten.

Dit doen wij met professionaliteit, kennis en ervaring.

Meer informatie?

Als u meer informatie wenst, over ons of onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op of met één van de diakenen.

Contact

Stationsweg 41D

3331 LR Zwijndrecht

Telefoon 078 - 4444 000

E-mail info@deviaa.nl

Overzicht diaconale organisaties

Via de site van de Hersteld Hervormde Kerk – Diaconaat kunt u zowel in Nederland als daarbuiten veel diaconale organisaties vinden.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit