Meer over Diaconie

Diaconie

Dienst van de barmhartigheid

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Zij dragen verantwoordelijkheid om te voorzien in financiële en sociale noden van personen en gezinnen. Verder zorgen zij voor het bij elkaar brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en (ver) daar buiten. Het formulier tot bevestiging van de (ouderlingen en) diakenen, zegt: ‘waartoe het ook zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen’. Als gevolg hiervan zijn de diakenen indien mogelijk ook betrokken bij het huisbezoek.

Financiële bijdragen voor het werk van de diakenen kunt u storten op bankrekening NL85RABO0385879172 t.n.v. de Diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk. Uiteraard wordt er ook regelmatig gecollecteerd. Wanneer de collecte een bijzondere bestemming heeft, wordt dat in het kerkblad vermeld.

Praktische informatie

Stichting De Vluchtheuvel

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een overeenkomst met de Stichting De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel is een eerstelijns instelling voor professionele, psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. Jongeren en ouderen kunnen zonder verwijzing van derden (arts, ambtsdrager, enz.) een beroep doen op hulp van De Vluchtheuvel. Enkele voorbeelden: identiteitsproblemen, psychische problemen, rouwverwerking, eenzaamheid, seksuele problemen, huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, problemen tussen ouders en kinderen, enzovoorts. Voor hulpverlening aan jongeren participeert De Vluchtheuvel in de SGJ Timon. Ook zijn er speciale voorzieningen voor slechthorenden en doven. In de regel worden cliënten geholpen door een maatschappelijk werker. Er zijn ook enkele psychologen in dienst die hulp kunnen bieden waaraan, na verwijzing door een huisarts, geen kosten verbonden zijn. De Vluchtheuvel werkt landelijk. Er zijn kantoren en/of gesprekslocaties te Goes, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rijssen. De Vluchtheuvel is voor overleg, advies en aanmeldingen iedere werkdag bereikbaar tussen 10.00 uur en 12.00 uur: 0348-489990.

Diaconaal Maatschappelijk WerkTevens participeert de diaconie in het Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk, dat uitgevoerd wordt door de Stichting Schuilplaats. Dit gebeurt in gebouw Obadja, Schepenstraat 4, Ridderkerk. Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 10.00 uur  tel: 06-51069487 of e-mail: info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl In crisissituaties kunt u bellen naar de Stichting Schuilplaats tel.: 0318-547870.

Voor verdere inlichtingen kunt u kijken op www.stichtingschuilplaats.nl of contact opnemen met één van de diakenen.

Kerktelefoon/live-uitzending 

De kerktelefoon of de live-uitzending via de website www.hhgridderkerk.nl of kerkdienstgemist.nl stelt mensen die door ziekte en/of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen in staat om toch de kerkdiensten te volgen, ook buiten Ridderkerk.

Aan het beluisteren van de diensten zijn kosten verbonden, u kunt uw gift overmaken aan de diaconie van de Hersteld Hervormde Kerk Ridderkerk NL85RABO 0385879172. Voor de live-uitzending is een internetverbinding nodig. Wanneer u meent voor een kerktelefoon in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Ook als u slechts enkele weken niet naar de kerk kunt, is er in beginsel kerktelefoon beschikbaar.

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit