Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Commissie van Beheer

De commissie van beheer adviseert het college van kerkvoogden en de kerkenraad op het terrein van de huisvesting van de kerkelijke gebouwen. Vanaf maart 2015, na een periode van ruim 10 jaar, gaf de HEERE de Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk een eigen plaats om samen te komen onder de bediening van Woord en sacramenten, als ook voor doordeweekse samenkomsten.De realisatie van een eigen kerkgebouw legt een fors financieel beslag op de gemeente, te meer als gelet wordt op de samenstelling daarvan.

De kerkenraad vraagt daarom allen de verantwoordelijk ook op dit punt te verstaan en naar vermogen bij te dragen, zodat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten mogen dragen. Ook hierin geldt, wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen?

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit