Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Giften

Giften ten behoeve van het werk van de kerkvoogdij en het bouwfonds kunt u overmaken op rekeningnummer: NL63 RABO 0385 8791 80 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit