Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkvoogij

Algemeen

Het college van kerkvoogden (ook wel de kerkvoogdij genoemd) beheert in verantwoording aan de kerkenraad als geheel de eigendommen en de financiën van de gemeente en zet zich in om de benodigde gelden in te zamelen voor de instandhouding van de eredienst en voor het pastorale werk in de gemeente. Zij draagt ten behoeve van de gemeente zorg voor alle stoffelijke zaken, zowel in materieel als in financieel opzicht.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit