Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Huisbezoeken

De ouderlingen zijn in hoofdzaak geroepen er voor te zorgen dat in de gemeente alles met orde plaats heeft. Ook dragen zij mede verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten. Samen met de predikant hebben zij het opzicht over en de pastorale zorg voor de gemeente. De jeugdouderling en jeugddiaken zal in het bijzonder pastorale zorg verlenen aan de jeugd van de gemeente. Voorts zal hij voor hen functioneren als vertrouwenspersoon en het gesprek zoeken met catechisanten.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit