Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

Werkzaamheden

De predikant (vacature), ook wel herder en leraar genoemd, is in hoofdzaak geroepen tot de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten. Daarnaast heeft hij met medewerking van de ouderlingen de herderlijke of pastorale zorg voor de gemeente en samen met hen het opzicht over de gemeente. Verder geeft de predikant voor zover mogelijk catechetisch onderwijs aan de jongeren van de gemeente en aan hen die belijdenis van het geloof willen afleggen. Voor verdere informatie zie 8. Pastoraat en catechese.

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit