Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Samenstelling en adressen

De gemeente wordt gediend door haar kerkenraad. De kerkenraad is samengesteld uit 1 predikant, 10 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkvoogd en 5 diakenen.

Hieronder vindt u van elk de contactgegevens. De kerkenraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een pastoraal werker, kandidaat L.G. de Deugd.

Hieronder vindt u de e-mail gegevens van de kerkenraad, indien u een of ander wilt doorgeven.

Het Moderamen: scribaat@hhgridderkerk.nl

Ds. K.J. Kaptein, dhr. J.F. Vaders, dhr. A. Gorseman en dhr. A.J. van ’t Zelfde.

De diaconie: diaconie@hhgridderkerk.nl

Dhr. T.J. Alderliesten, dhr. H.P. van Driel, dhr. J.J. Hoogvliet, dhr. A. Kooijman en dhr. J.F. Vaders.

Het college van kerkvoogden: kerkvoogdij@hhgridderkerk.nl

Dhr. P.J. Eggebeen, dhr. H.P. Kooijman, dhr. A.J. van ’t Zelfde.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen en de verkiezing van de predikant

De bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen berust volgens de kerkorde bij de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente. Eenmaal per 6 jaar wordt door de belijdende leden van de gemeente bepaald op welke wijze de ouderlingen en diakenen verkozen moeten worden. De laatste keer (2014) is de verkiezing van de ouderlingen en diakenen opnieuw gedeeltelijk gedelegeerd aan de kerkenraad. Voordat de verkiezingen plaatsvinden worden de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om kandidaten, die naar hun mening voor de betreffende vacature in aanmerking komen, aan de kerkenraad voor te dragen.

De kerkenraad stelt voor elke vacature een tweetal samen, waarop de belijdende leden tijdens een stemmingsvergadering hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemming dient persoonlijk te gebeuren en kan niet bij volmacht. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geldt telkens voor een termijn van 4 jaar. Zij zijn volgens de kerkorde tweemaal herkiesbaar. De verkiezing van de predikant is door de kerkorde opgedragen aan de kerkenraad.

Predikant

Ds. K.J. Kaptein

Ds. K.J. Kaptein

Telefoon: 0180-745049
Email: kjkaptein@kliksafe.nl

Ouderlingen

De heer P.J. Eggebeen

De heer P.J. Eggebeen

Functie: Voorzitter Kerkvoogdij
Telefoon: 0180-432535
Email: pjeggebeen@kpnmail.nl

De heer A. Gorseman

De heer A. Gorseman

Functie: Assesor 2
Telefoon: 0180-425900
Email: agorseman@filternet.nl

De heer A. Van der Hoog

De heer A. Van der Hoog

Telefoon: 06-12516913
Email: avanderhoog@gmail.com

De heer T. van Horssen

De heer T. van Horssen

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0180-701050
Email: tvanhorssen@solcon.nl

De heer T. Leenheer

Telefoon: 0180-425339
Email: t.leenheer@filternet.nl

De heer W.F. van den Meulen

De heer W.F. van den Meulen

Telefoon: 078-6123951
Email: wytsefrank@kpnmail.nl

De heer L. Verhoeven

Telefoon: 0184-694015
Email: lverhoeven@hhgridderkerk.nl

De heer C.A.M. de Vree

De heer C.A.M. de Vree

Telefoon: 078-6819486
Email: cees@devreeonline.nl

De heer P.C. de Waard

De heer P.C. de Waard

Telefoon: 0180-430946
Email: pietdewaard62@gmail.com

De heer L.A. van Wijk

Telefoon: 078-7878080
Email: la.vanwijk@outlook.com

Ouderlingen-kerkvoogd

De heer H.P. Kooijman

De heer H.P. Kooijman

Telefoon: 0180-412532
Email: hpkooijman@kpnmail.nl

De heer A.J. van 't Zelfde

De heer A.J. van 't Zelfde

Functie: Scriba
Telefoon: 06-24439122
Email: a.zelfde@chello.nl

Diakenen

De heer T.J. Alderliesten

De heer T.J. Alderliesten

Telefoon: 0180-423718
Email: t.j.a.hhk@kliksafe.nl

De heer H.P. van Driel

De heer H.P. van Driel

Telefoon: 0180-418285
Email: pvandriel84@gmail.com

De heer J.J. Hoogvliet

De heer J.J. Hoogvliet

Telefoon: 0180-464603
Email: jjhoogvliet@outlook.com

De heer A. Kooijman

Telefoon: 0180-414549
Email: akooijmankerk@solcon.nl

De heer F. Vaders

De heer F. Vaders

Functie: Jeugd-diaken
Telefoon: 0180-721016
Email: fransvaders@gmail.com

Pastoraal werker

De heer L.G. de Deugd

Telefoon: 0187-494557
Email: lgdedeugd@gmail.com

Catecheet

De heer V.S. van der Meer

Telefoon: 06-28176196
Email: victorvdmeer@gmail.com

Agenda

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit