Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Samenstelling en adressen

De gemeente wordt gediend door haar kerkenraad. De kerkenraad is samengesteld uit 1 predikant (vacature), 13 ouderlingen (waarvan 4 met kerkvoogdelijke taken) en 6 diakenen.

Hieronder vindt u van elk de contactgegevens. De kerkenraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een pastoraal werker, de heer M. van de Bijl.

Hieronder vindt u de e-mail gegevens van de kerkenraad, indien u een of ander wilt doorgeven.

Het Moderamen: scribaat@hhgridderkerk.nl

Dhr. J.F. Vaders, dhr. C.A.M. de Vree, de heer P.J. Eggebeen en dhr. A.J. van ’t Zelfde.

De diaconie: diaconie@hhgridderkerk.nl

Dhr.  H.P. van Driel, dhr. A.C. Hagendijk, dhr. J.J. Hoogvliet, dhr. W.P. Neeleman, de heer W.N. Holdermans en dhr. J.F. Vaders.

Het college van kerkvoogden: kerkvoogdij@hhgridderkerk.nl

Dhr. P.J. Eggebeen, dhr. T. Erkelens, dhr. E. de Sterke, dhr. A.J. van ’t Zelfde.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen en de verkiezing van de predikant

De bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen berust volgens de kerkorde bij de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente. Eenmaal per 6 jaar wordt door de belijdende leden van de gemeente bepaald op welke wijze de ouderlingen en diakenen verkozen moeten worden. De laatste keer (2014) is de verkiezing van de ouderlingen en diakenen opnieuw gedeeltelijk gedelegeerd aan de kerkenraad. Voordat de verkiezingen plaatsvinden worden de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om kandidaten, die naar hun mening voor de betreffende vacature in aanmerking komen, aan de kerkenraad voor te dragen.

De kerkenraad stelt voor elke vacature een tweetal samen, waarop de belijdende leden tijdens een stemmingsvergadering hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemming dient persoonlijk te gebeuren en kan niet bij volmacht. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geldt telkens voor een termijn van 4 jaar. Zij zijn volgens de kerkorde tweemaal herkiesbaar. De verkiezing van de predikant is door de kerkorde opgedragen aan de kerkenraad.

Ouderlingen

De heer G. Casteleijn

Telefoon: 0180-553353
Email: g.casteleijn@kliksafe.nl

De heer L. Hak

Telefoon: 06-21839876
Email: leonardhak@hotmail.com

De heer A. Van der Hoog

De heer A. Van der Hoog

Telefoon: 06-12516913
Email: avanderhoog@gmail.com

De heer A. Hooijmeijer

Telefoon: 06-53281711
Email: kerk.hooijmeijer@solcon.nl

De heer T. Leenheer

Telefoon: 0180-425339
Email: t.leenheer@filternet.nl

De heer W.F. van den Meulen

De heer W.F. van den Meulen

Telefoon: 06-29530848
Email: wfvdmeulen@gmail.com

De heer L. Verhoeven

Telefoon: 0184-694015
Email: lverhoeven@hhgridderkerk.nl

A. de Visser

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0623189818
Email: andriesdevisser85@gmail.com

De heer C.A.M. de Vree

De heer C.A.M. de Vree

Telefoon: 078-6819486
Email: cees@devreeonline.nl

De heer L.A. van Wijk

Telefoon: 078-7878080
Email: la.vanwijk@outlook.com

Ouderlingen met kerkvoogdijtaken

De heer P.J. Eggebeen

De heer P.J. Eggebeen

Functie: Voorzitter Kerkvoogdij
Telefoon: 0180-432535
Email: pjeggebeen@kpnmail.nl

De heer T. Erkelens

Telefoon: 078-6816781
Email: erkelens.hhk@solcon.ml

De heer E. de Sterke

Telefoon: 06-25056671
Email: desterke.edwin@gmail.com

De heer A.J. van 't Zelfde

De heer A.J. van 't Zelfde

Functie: Scriba
Telefoon: 06-24439122
Email: a.zelfde@chello.nl

Diakenen

De heer H.P. van Driel

De heer H.P. van Driel

Telefoon: 0180-418285
Email: pvandriel84@gmail.com

De heer A.C. Hagendijk

Telefoon: 06-49984005
Email: achagendijk@outlook.com

De heer W.N. Holdermans

Telefoon: 0638502219
Email: wholdermans@outlook.com

De heer J.J. Hoogvliet

De heer J.J. Hoogvliet

Telefoon: 0180-464603
Email: jjhoogvliet@outlook.com

W.P. Neeleman

Telefoon: 06-51835373
Email: wpneeleman@kliksafe.nl

De heer F. Vaders

De heer F. Vaders

Functie: Jeugd-diaken
Telefoon: 0180-721016
Email: fransvaders@gmail.com

Pastoraal werker

De heer M. Van der Bijl

Telefoon: 06-41939701
Email: mvandebijl@kpnmail.nl

Fotoalbum

Giften

Contact

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit